petak, 6. svibnja 2011.

EKSPLICITNI SADRŽAJI u petak, 20. svibnja 2011. ponovno u ZKM-u!


EKSPLICITNI SADRŽAJI su začudno kazališno putovanje na kojem svatko – i izvođači i publika – ima mogućnost izbora vlastite uloge i mjesta u zajednici, ali je cilj za sve isti: stvoriti “savršeno svoju predstavu”.

Provedite večer u neuobičajeno intimnom druženju sa glumcima, otkrivajući svijetle i tamne strane i kutove ZKM-a – i još mnogo čega drugog…
Ispitajte zašto publika nakon EKSPLICITNIH SADRŽAJA ostaje još satima u razgovoru s glumcima...

REDATELJI: Katarina Pejović i Boris Bakal
AUTORI I IZVOĐAČI: Lana Barić, Goran Bogdan, Lada Bonacci, Nikša Butijer, Ivana Legati, Edvin Liverić, Maro Martinović, Vilim Matula, Nađa Perišić, Barbara Prpić, Urša Raukar, Vedran Živolić, Boris Bakal

DATUM IZVEDBE: 20. svibnja 2011.
VRIJEME IZVEDBE: 20:00
MJESTO IZVEDBE: Zagrebačko kazalište mladih, Teslina 7, Zagreb
INFORMACIJE, REZERVACIJE I PRODAJA ULAZNICA:
Blagajna ZKM, Teslina 7, Zagreb, Tel. +385 1 4872-554, +385 1 4872-582
katarina.sunek@zekaem.hr, marijana.malesevic@zekaem.hr
Tel. +385 1 4872-561, +385 1 4872-553

petak, 26. veljače 2010.

EKSPLICITNI SADRŽAJI / EXPLICIT CONTENTS

**please click HERE for English text**


Bacači Sjenki i Zagrebačko kazalište mladih predstavljaju:

EKSPLICITNI SADRŽAJI: 
1. & 17. veljače/februara 2010. u 20 sati – PRVE PREDSTAVE U SEZONI 2011!Informacije, rezervacije i prodaja ulaznica:
Blagajna ZKM
Teslina 7, Zagreb
Tel. 01 4872-554. 4872-582
Katarina Sunek
katarina.sunek@zekaem.hr
Marijana Malešević
marijana.malesevic@zekaem.hr
Tel. 01 4872-561, 4872-553

POPUSTI ZA STUDENTE, PENZIONERE I BRANITELJE!!
_____________________________________________________


PROVJERITE KOLIKO SMO EKSPLICITNI PO VAŠOJ MJERI!!

Niste se odmorili već mjesecima? Život vas goni poput pomahnitalog vlaka? Stvarnost vam je sve manje razumljiva i savladiva? Sve zajednice koje ste poznavali, stvarali i zamišljali lanjski su snijeg?

NIJE SVE IZGUBLJENO! EKSPLICITNO kazalište PO VAŠOJ MJERI dostupno je već u veljači SAMO U ZKM-u!

Bacaci sjenki 1. i 17. veljače zauzimaju cijelo Zagrebačko kazaliste mladih, čak i njegove najskrovitije prostore, PREDSTAVOM «EKSPLICITNI SADRŽAJI» (PRVI DIO TRILOGIJE «O ZAJEDNIŠTVU») od kojih neki  nikad do sad nisu bili otvoreni javnosti. Provodeći vas kazališnim labirintom, specijalna glumačka jedinica odvest će vas na šest PUTOVANJA podložnih neobičnim slučajnostima! (SVE USLOVLJENO vašim odnosima, htjenjima, strahovima, vašim hrabrostima, dilemama, i posve nepredviđenim temama).

Uz Lanu Barić, Gorana Bogdana, Ladu Bonacci, Ivanu Buljan Legati, Nikšu Butijera, Edvina Liverića, Vilima Matula, Mara Martinovića, Nađu Perišić, Barbaru Prpić, Vedrana Živolića i Borisa Bakala (NOSIOCIMA PREKO  50 GLUMAČKIH I REŽIJSKIH NAGRADA U HRVATSKOJ I INOZEMSTVU ZA FILMSKA I KAZALIŠNA OSTVARENJA) stvorite savršeno svoju predstavu  O ZAJEDNIŠTVU!
 _____________________________________________________

 KRITIKE O PREDSTAVI:

“Željni li ste malo drugačijeg kazališta, kazališta koje je interaktivno, eksperimentalno, kazališta koje vas čini djelatnim, a ne samo sjedećim subjektom, vaše je odredište Zagrebačko kazalište mladih i predstava ‘Eksplicitni sadržaji’, jednog od naših najotkvačenijih kazališnih kolektiva - Bacača sjenki.
(…)
‘Eksplicitni sadržaji’ predstava je rađena u imanentnoj poetici Bacača sjenki, predstava koja svakoj skupini, pa čak i svakom sudioniku, pruža drugačiji kazališni čin, te suprotno svojevrsnoj mantri naše skupine - mene ne zanima što se događa - vas itekako zanima što li se ipak s drugim skupinama događa.”

(Zrinka Zorčec, “Predstava koja uvijek iznova nastaje”, Vjesnik)


“Predstava ‘Eksplicitni sadržaji’ u trajanju od dva sata vrijedna je svake sekunde gledateljskog vremena!
(…)
Uspostaviti kontakt s nepoznatim posjetiteljima svakako je ogroman izazov, za koji je potrebno mnogo više socijalne kompetencije no što je nudi klasična ljuštura glumačke uloge. Utoliko je zanimljivo pratiti do koje su mjere profesionalni izvođači često zatvoreniji i oprezniji (i neozbiljniji) od svoje publike, ali i vidjeti kako raste njihov entuzijazam i koncentracija kada od gledatelja dobiju posve neočekivane reakcije: intimne ispovjesti, politička priznanja, pobunjeničke reakcije, umjetničke izričaje. Upravo zbog velikodušnosti gledatelja, koja nadmašuje sva moja očekivanja, kao i zbog spremnosti performera da se uhvate u koštac s izazovima nepredviđenih ljudskog iskustva, ovaj je projekt jedinstveno uspješna studija ljudske kooperativnosti.
(…)
U doba kada većina mladih ljudi živi na Facebooku ili Twitteru, neprocijenjivo je vrijedno vježbati susrete licem u lice. To nam vraća vjeru ne samo u kazalište, nego i u mogućnost neskriptiranog dijaloga stare, dobre Sokratove ostavštine.”

(Nataša Govedić, “Traganje za izgubljenom zajednicom”, Novi list)


“Bacači sjenki jedna su od najosebujnijih skupina na našoj kazališnoj sceni. Promišljenim istraživanjem kazališne komunikacije, u svakom svom projektu oni na drukčiji način angažiraju publiku, nudeći strukturu događanja i doživljaja izvan svih postojećih konvencija.”

(Iva Gruić, “Nas gledatelje pretvorili su u pravu dramu”, Jutarnji list)

_____________________________________________________


koncept: Bacači Sjenki
režija: Katarina Pejović, Boris Bakal
koprodukcija: Bacači Sjenki, Zagrebačko kazaliste mladih i Festival Perforacije

Autori i izvođači: Boris Bakal, Lana Barić, Goran Bogdan, Lada Bonacci, Nikša Butijer, Stanko Juzbašić, Ivana Buljan Legatti, Edvin Liverić, Maro Martinović, Vili Matula, Katarina Pejović, Nadja Perišić Nola, Barbara Prpić Biffel, Urša Raukar, Vedran Živolić

Suradnja na predstavi: Stjepan Filipec, Martina Franić, Gregor Kamnikar,  Doris Kristić, Svemir Vranko
Bacači Sjenki pokrenuli su novi kazališni projekt TRILOGIJA O ZAJEDNIŠTVU, koji se ostvaruje u suradnji s tri kazališta:

1. EKSPLICITNI SADRŽAJI – Zagrebačko kazalište mladih / Zagreb; premijere: 9. i 10 svibanj/maj 2010.
2. ®EVOLUCIJA: MASTER CLASS - Atelje 212 / Beograd; premijera: 14. rujna/septembra 2010.
3. MUŠKI/ŽENSKI-ŽENSKE/MUŠKE – Teatar &TD (Kultura promjene) & Festival MESS Sarajevo/ Zagreb; premijere: 25.veljače/februara 2011 (ženska za ženske) & 26. veljače/februara 2011 (ženska za muške), te 14. ožujka/marta 2011 (muška za muške) te 15. ožujka/marta 2011 (muška za ženske)

Možemo li, u tek nekoliko sati djeljenja zajedničkog prostora i vremena jednoga kazališnog događaja, evoluirati od zajednice “uglađenih stranaca” u istinsku zajednicu ljudi sa svim postojećim razlikama, a ipak ujedinjenih u istoj strasti? Mogu li “La vie en rose” i “Paint it black” biti otpjevani zajedno i stvoriti treću pjesmu i neku novu boju?

Ovim i mnogim drugim pitanjima se bave EKSPLICITNI SADRŽAJI, kazališno putovanje na kojem svatko – i izvodjači i publika – ima mogućnost izbora vlastite uloge i mjesta u zajednici, ali je cilj za sve isti: stvoriti “savršenu predstavu”.

EKSPLICITNI SADRŽAJI je politički korektna predstava (društveni dogadjaj) koja jednako vrijeđa sve i/ili ostavlja sve jednako ravnodušnim. U bavljenju zajednicom, pa čak i onom kazališnom, ovo je insceniranje jednog susreta s mnogostrukim posljedicama koje možemo čak i predvidjeti.

Kazališna zajednica je utjelovljenje konvencije; Bacači Sjenki propituju koliko daleko je publika spremna ići u ispunjavanju te konvencije i u slijedjenju njezinih pravila.


Projekt su financijski podržali Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport i Ministarstvo kulture RH.

NEWS

Shadow Casters and Zagreb Youth Theatre present:


EXPLICIT CONTENTS: 


 February 1. and 17. 2011.
Zagreb Youth Theatre, Zagreb, Nikola Tesla street


Author of concept: Bacači Sjenki/ Shadow Casters
Directed by: Boris Bakal and Katarina Pejović
Dramaturgs: Boris Bakal, Katarina Pejović, Stanko Juzbašić
Authors and Performers: Boris Bakal, Lana Barić, Goran Bogdan, Lada Bonacci, Nikša Butijer, Stanko Juzbašić, Ivana Buljan Legatti, Edvin Liverić, Maro Martinović, Vili Matula, Katarina Pejović, Nadja Perišić Nola, Barbara Prpić Biffel, Urša Raukar, Vedran Živolić
Coproduction: Shadow casters and Zagreb Youth Theatre

The project was financially supported by City Office of Education, Culture and Sports and the Ministry of Culture of the Republic of Croatia.Shadow Casters are launching a new theatre project TRILOGY OF TOGETHERNESS, which is realised in the course of 2010 as a co-production of 3 theatres:

1. EXPLICIT CONTENTS – Zagreb Youth Theatre / Zagreb (opening night: May 10. 2010)
2. ®EVOLUTION: MASTER CLASS – Atelje 212 / Belgrade (September 14, 2010)
3. MALE/ FEMALE-FEMALE/ MALE – Theatre &TD (Culture of Change), Zagreb and International Theatre Festival MESS, Sarajevo - February 25 (26, 27) - female show; and March 14 (15 and 16) male show

Is it possible in just a few hours of sharing the joint space and time of a theatre event to evolve from a community of “courteous strangers” into a true community of people with all their differences yet united in the same passion? Is it possible to sing “La vie en rose” and “Paint it Black” together, creating a third song and a new colour?

Those and many other questions are dealt with in EXPLICIT CONTENTS, a theatrical journey during which everybody – performers and audience likewise – has a chance to choose their own roles and place in the community but all with the same goal: to create a “perfect performance”.

EXPLICIT CONTENTS is a politically correct performance (social event) that equally offends everybody and/or leaves them indifferent. In dealing with community, even the theatre one, this is the staging of an encounter with manifold consequences of which some may even be predicted.

The theatre community is the embodiment of convention; Shadow Casters investigate how far the audience is ready to go in fulfilling this convention and following its rules.

If you wish to attend the premiere, please contact Lana Klingor, PR Manager of ZKM, at lana.klingor@zekaem.hr, or Shadow Casters at bacaci_sjenki@europe.com and reserve your ticket by May 08.